Наукова робота

Науково – педагогічний колектив кафедри Технології легкої промисловості Української інженерно-педагогічної академії в межах виконання науково-дослідних робіт проводить розробки та дослідження з різних питань швейного виробництва:

 • Побудова тривимірних моделей методами 3D сканування;
 • Швидке протипування за допомогою 3D принтерів;
 • Розробка і демонстрація тривимірних рекламних контентів з використанням голографічних пірамід;
 • Антропометричні дослідження населення сходу України з метою вдосконалення стандартів;
 • Термомеханічні дослідження матеріалів з метою вдосконалення процесів волого-теплової обробки;
 • Дослідження нестаціонарних нелінійних процесів водопоглинання композиційними текстильними матеріалами;
 • Розробка технологічних потоків на виготовлення швейних виробів. Оптимізація потоків за різними критеріями. Розробка систем автоматизованого проектування потоків;
 • Розробка асортименту швейних виробів з подальшим впровадженням у виробництво;
 • Проектування одягу для досягнення спеціальних цілей, спеціальних умов, а також одягу для робітників різних професій;
 • Розробка віртуальних манекенів, які відповідають індивідуальній будові тіла людини для проведення оцінки одягу в інтерактивному режимі на комп’ютером;
 • Визначення ризиків появи неякісної продукції в процесі виробництва та контролю, розробка засобів зниження цих ризиків.

Збірники тез доповідей наукових конференцій:

2020-2021 навчальний рік

2019-2020 навчальний рік