Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Підготовка за фахом   Професійне навчання (Технологія виробів легкої промисловості) на кафедрі ТД проводиться з 1988 року. Існує як денна, так і заочна форми навчання. По закінченню даної спеціальності студент отримує кваліфікацію інженера-технолога, викладача спеціальних дисциплін у галузі легкої промисловості. Це дозволяє випускнику значно розширити область застосування отриманих професійних знань.

Так, випускники з дипломом УІПА зі спеціальності Професійне навчання (Технологія виробів легкої промисловості) можуть працювати:

За педагогічним профілем За інженерним профілем
 • Викладачами загальноінженерних і спеціальних дисциплін у навчальних закладах різного рівня акредитації;
 • Майстрами виробничого навчання;
 • Вчителями трудового навчання.
 • Технологами;
 • Технологами—наставниками;
 • Завідувачами майстерні;
 • Інженерами з підготовки виробництва;
 • Конфекціонерами;
 • Модельєрами-конструкторами;
 • Начальниками виробничої дільниці;
 • Начальниками виробничої лабораторії;
 • Начальниками виробничого цеху.

Серед професійних умінь майбутніх фахівців:

 1. Здійснювати аналіз суспільно-політичних відносин, національних і міжкультурних цінностей, формувати адекватну модель соціальної поведінки, демонструвати власну світоглядну позицію.
 2. Планувати, організовувати проведення навчальних занять, базуючись на сучасних освітніх технологіях, створювати методичне забезпечення навчального процесу, здійснювати системний аналіз педагогічних систем.
 3. Розв’язувати типові технологічні та технічні задачі в галузі легкої промисловості.
 4. Здійснювати аналіз техніко-економічних показників технологічних процесів в галузі легкої промисловості.
 5. Здійснювати вибір сировини, матеріалів, технологічних процесів та режимів, виконувати необхідні розрахунки, моделювати та розробляти технології виробництва продукції в галузі легкої промисловості.
 6. Планувати та організовувати власну професійну діяльність, а також діяльність підлеглих чи учнів.
 7. Використовувати сучасні програмні засоби CAD/CAM/CAE в галузі легкої промисловості і освіті.
 8. Самостійно виконувати трудові процеси на виробництвах легкої промисловості.
 9. Включатися у взаємодію з іншими суб’єктами виробничого або освітнього процесів, налагоджувати зв’язки у трудовому і учнівському колективах, а також конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації, володіти методами керування колективом.
 10. Здійснювати експлуатацію, модернізацію, удосконалення технічного обладнання в галузі легкої промисловості.
 11. Здійснювати власну професійну діяльність у відповідності до правових норм, вимог соціальної та корпоративної безпеки, безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я та навколишнього середовища.

Випускники можуть обіймати такі посади: майстер виробничого навчання, помічник викладача, педагог професійного навчання професійно-технічного навчального закладу харчового профілю, технолог-наставник, вихователь професійно-технічного навчального закладу, інструктор виробничого навчання, технолог підприємства легкої промисловості, технік-лаборант, технік з підготовки виробництва, технолог (текстильна та легка промисловість), конструктор одягу, інспектор з якості, інші фахівці в галузі легкої промисловості.

Під час навчання особлива увага приділяється дисциплінам загально-інженерної підготовки, дисциплінам психолого-педагогічного циклу, а також спец. дисциплінам: технологї швейних виробів, матеріалознавству швейних виробів, конструюванню одягу, проектуванню швейних підприємств, виробничому навчанню, технологічному оснащенню галузі, малюнку та основам композиції.

Оволодівши даною спеціальністю, Ви станете затребуваним фахівцем у галузі легкої промисловості.

 

З освітньо-професійною програмою спеціальності Професійне навчання (Технологія виробів легкої промисловості) Ви можете ознайомитись за нижче представленими посиланнями:

ОПП Професійне навчання (Технологія виробів легкої промисловості)_2017

Навчальний план 2017 (протокол № 9 від 30.04.2017 р.)

ОПП Професійне навчання (Технологія виробів легкої промисловості)_проект 2020

ОПП Професійне навчання (Технологія виробів легкої промисловості)_2020

Навчальний план 2020 (протокол № 17 від 30.06.2020 р.)