Про спеціальності

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 05.jpg

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

1 -Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділуУкраїнська інженерно-педагогічна академія, м. Харків;
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналуПерший рівень вищої освіти. Бакалавр з професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості)
Офіційна назва освітньої програмиОсвітньо-професійна програма бакалавра спеціальності «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації
Цикл/рівень програмиНРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, ЕQFLLL – 6 рівень
ПередумовиПовна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)
Мова викладанняукраїнська
 2 – Мета освітньої програми
 Створити освітнє середовище здобувачу першого рівня вищої освіти для формування на належному рівні загальних та професійних компетентностей у галузях професійної освіти, педагогіки, психології, методики навчання та технології виробів легкої промисловості, що дозволять йому отримати можливість вільного доступу до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти.
 3-Характеристика освітньої програми
Предметна областьОб’єкти вивчення – принципи, методи та засоби розроблення, впровадження та супроводження процесів проектування, створення, управління педагогічних та технічних систем і процесів, з використанням фундаментальних знань педагогічної науки та технічної галузі легкої промисловості. Цілями навчання є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти та технічної галузі легкої промисловості, що відповідають сучасному рівню науки і практики. Теоретичний зміст предметної області включає основні поняття, концепції, принципи педагогічної та технічної науки галузі легкої промисловості та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів. Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками та технологіями, а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами  в своїй предметній області. Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати сучасні технічні засоби навчання, а також сучасне промислове та дослідне обладнання своєї предметної галузі.
Орієнтація освітньої програмиОсновна орієнтованість освітньо-професійної програми – прикладна. Програма базується на застосуванні базових знань з фундаментальних педагогічних, технічних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальних та професійних технічних дисциплін та використання сучасних знань в галузі педагогіки й психології; технології виробів легкої промисловості, інновацій в галузі.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізаціїОсновний фокус спрямовано на здатність до проектування освітніх технологій у закладах освіти, синтез та створення високоефективних об’єктів в галузі виробів легкої промисловості. Ключові слова: професійна освіта, професійна педагогіка, методика професійного навчання, вироби легкої промисловості, конструювання швейних виробів, проектування швейних підприємств
Особливості програмиОбов’язкова наявність навчальних, виробничих, технологічних та педагогічних практик, які забезпечують базові компетентності для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності. Цикл професійної та практичної підготовки забезпечує можливість успішної роботи в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та за спорідненими спеціальностями.
4- Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштуванняОПП орієнтована на наступні види діяльності випускників: Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускники призначені для наступних професій 3.Фахівці. 31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 33 Фахівці в галузі освіти Основні первинні посади випускників в галузі освіти: 3340 Педагог професійного навчання Асистент вчителя; Технолог-наставник;  майстер виробничого навчання; старший лаборант; завідувач лабораторії. Основні первинні посади в галузі спеціалізації: 3119 Класифікатор текстильної сировини Конфекціонер Технік-технолог (текстильна та легка промисловість) Технік з підготовки виробництв Технік з підготовки технічної документації
Подальше навчанняВипускники можуть продовжити навчання на програмах підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти.
IMG-4761a5ce09971b390ed3d93a08a1f255-V
Screenshot_2020-03-03-21-16-44-295_com.instagram.android

015 Професійна освіта (Дизайн)

1 -Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділуУкраїнська інженерно-педагогічна академія, м. Харків;
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналуПерший рівень вищої освіти. Бакалавр з професійної освіти і галузі дизайну
Офіційна назва освітньої програмиОсвітньо-професійна програма бакалавра спеціальності «Професійна освіта (Дизайн)»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації
Цикл/рівень програмиНРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, ЕQFLLL – 6 рівень
ПередумовиПовна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)
Мова викладанняукраїнська
 2 – Мета освітньої програми
 Створити освітнє середовище здобувачу першого рівня вищої освіти для формування на належному рівні загальних та професійних компетентностей у галузях професійної освіти, , педагогіки, психології, методики навчання та технології виробів легкої промисловості, що дозволять йому отримати можливість вільного доступу до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти.
 3-Характеристика освітньої програми
Предметна областьОб’єкти вивчення – принципи, методи та засоби розроблення, впровадження та супроводження процесів проектування, створення, управління педагогічних та технічних систем і процесів, з використанням фундаментальних знань педагогічної науки та технічної галузі дизайну. Цілями навчання є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти та технічної галузі легкої промисловості, що відповідають сучасному рівню науки і практики. Теоретичний зміст предметної області включає основні поняття, концепції, принципи педагогічної та технічної науки галузі легкої промисловості та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів. Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками та технологіями, а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами  в своїй предметній області. Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати сучасні технічні засоби навчання, а також сучасне промислове та дослідне обладнання своєї предметної галузі.
Орієнтація освітньої програмиОсновна орієнтованість освітньо-професійної програми – прикладна. Програма базується на застосуванні базових знань з фундаментальних педагогічних, технічних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальних та професійних технічних дисциплін та використання сучасних знань в галузі педагогіки й психології; дизайну, інновацій в галузі.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізаціїОсновний фокус спрямовано на здатність до проектування освітніх технологій у закладах освіти, синтез та створення високоефективних об’єктів в галузі виробів легкої промисловості. Ключові слова: професійна освіта, професійна педагогіка, методика професійного навчання, живопис та основи кольорознавства, моделювання і художнє оздоблення, художнє проектування виробів
Особливості програмиОбов’язкова наявність навчальних, виробничих, технологічних та педагогічних практик, які забезпечують базові компетентності для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності. Цикл професійної та практичної підготовки забезпечує можливість успішної роботи в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (Дизайн) та за спорідненими спеціальностями.
4- Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштуванняОПП орієнтована на наступні види діяльності випускників: Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускники призначені для наступних професій 3.Фахівці. 31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 33 Фахівці в галузі освіти Основні первинні посади випускників в галузі освіти: 3340 Педагог професійного навчання Асистент вчителя; Технолог-наставник;  майстер виробничого навчання; старший лаборант; завідувач лабораторії. Основні первинні посади в галузі спеціалізації: 3471 Дизайнер (художник-конструктор) Дизайнер-виконавець одягу  Художник-костюмер 
Подальше навчанняВипускники можуть продовжити навчання на програмах підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти.
3
Главная

182 Технології легкої промисловості

1 -Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділуУкраїнська інженерно-педагогічна академія, м. Харків;
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналуПерший рівень вищої освіти. Бакалавр з технології легкої промисловості
Офіційна назва освітньої програмиОсвітньо-професійна програма бакалавра спеціальності «Технології легкої промисловості»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитаціїСертифікат про акредитацію АД 21006610 строк дії до 01 липня 2028р.
Цикл/рівень програмиНРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, ЕQFLLL – 6 рівень
ПередумовиПовна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)
Мова викладанняукраїнська
 2 – Мета освітньої програми
 Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми виробництва та технологій легкої промисловості або
процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю
умов та передбачають застосування певних теорій та методів інженерних наук.
 3-Характеристика освітньої програми
Предметна областьГалузь знань – 18 – Виробництво та технології
Спеціальність – 182 – Технології легкої промисловості
Орієнтація освітньої програмиОсновна орієнтованість освітньо-професійної програми – прикладна.
Програма базується на застосуванні базових знань фундаментальних, технічних наук,
обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних технічних дисциплін та
Основний фокус освітньої програми та спеціалізаціїОсновний фокус спрямовано на здатність до проектування технологій закладах легкої
промисловості, синтез та створення високоефективних об’єктів галузі виробів
легкої промисловості.
Ключові слова: вироби легкої промисловості, новітні технології легкій промисловості.
Особливості програмиОбов’язкова наявність виробничих, технологічних практик, які забезпечують базові умінння для опанування професійних дисциплін та підґрунтям для подальшого навчання високим рівнем автономності. Цикл професійної та практичної підготовки
забезпечує можливість успішної роботи галузі – 18 – Виробництво та технології
спеціальності 182 – Технології легкої промисловості та за спорідненими спеціальностями.
4- Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштуванняОПП орієнтована на наступні види діяльності випускників:
Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій
(ДК 003:2010) випускники призначені для наступних професій
3.Фахівці.
31 Технічні фахівці галузі прикладних наук та техніки
33 Фахівці галузі освіти
34 Інші фахівці (У тому числі 3436 Помічники керівників).
Основні первинні посади галузі
3119
Класифікатор текстильної сировини
Конфекціонер
Технік-технолог (текстильна та легка промисловість)
Технік підготовки виробництв
Технік підготовки технічної документації
3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу
Помічник керівника іншого основного підрозділу
Помічник керівника малого підприємства
Подальше навчанняНа першому (бакалаврському) рівні вищої освіти можуть продовжувати навчання за спеціальностями, основи яких закладаються навчальних планах бакалаврських програм, починаючи другого-третього курсів навчання. Випускники можуть продовжити навчання за наданою та спорідненими спеціальностями на програмах підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL
та 8 рівня НРК України.
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 0-02-05-0282b16ec5bfb84b30e403ffa7bfac5f321bcacf5f3bbe13ec4cfd6dfee873e9_588d754a-461x1024.jpg
IMG-17a4b4ce33ba0e31fc319bf17ba0619f-V
IMG-a36664be8c269e93fdd76d563077a3b0-V
IMG-ebacaae44e1db645c4a2ff1e1aa8c02b-V
IMG-03d4f679f26746f15f852928417c31e1-V