Технології легкої промисловості

З 2007 року кафедра ТД здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Технології легкої промисловості”, яка увібрала в себе кращі інженерні розробки в галузі легкої промисловості. Студенти даної спеціальності після закінчення навчання отримують кваліфікацію інженера-технолога та можуть працевлаштуватися як:

 • Інженери—технологи;
 • Інженери—конструктори;
 • Інженери з підготовки виробництва;
 • Конфекціонери;
 • Начальники виробничої дільниці;
 • Начальники виробничої лабораторії;
 • Начальники виробничого цеху на швейних підприємствах, підприємствах побутового обслуговування, на малих підприємствах усіх форм, які займаються випуском одягу та швейних виробів різного призначення.

Навчальний план з даної спеціальності включає наступні дисципліни: дисципліни загально-інженерної підготовки, а також спец. дисципліни: матеріалознавство швейних виробів, конфекціонування, технологія швейних виробів, основи конструювання швейних виробів, управління якістю швейних виробів, малюнок і основи композиції, проектування швейних підприємств, основи САПР одягу та інші.

Серед професійних умінь майбутніх фахівців:

 1. Здійснювати аналіз суспільно-політичних відносин, національних і міжкультурних цінностей, формувати адекватну модель соціальної поведінки, демонструвати власну світоглядну позицію.
 2. Розв’язувати типові технологічні та технічні задачі в галузі легкої промисловості.
 3. Здійснювати аналіз техніко-економічних показників технологічних процесів в галузі легкої промисловості.
 4. Здійснювати вибір сировини, матеріалів, технологічних процесів та режимів, виконувати необхідні розрахунки, моделювати та розробляти технології виробництва продукції в галузі легкої промисловості.
 5. Планувати та організовувати власну професійну діяльність, а також діяльність підлеглих.
 6. Використовувати сучасні програмні засоби CAD/CAM/CAE в галузі легкої промисловості.
 7. Самостійно виконувати трудові процеси на виробництвах легкої промисловості.
 8. Включатися у взаємодію з іншими суб’єктами виробничого або освітнього процесів, налагоджувати зв’язки у колективах, а також конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації, володіти методами керування колективом.
 9. Здійснювати експлуатацію, модернізацію, удосконалення технічного обладнання в галузі легкої промисловості.
 10. Здійснювати власну професійну діяльність у відповідності до правових норм, вимог соціальної та корпоративної безпеки, безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я та навколишнього середовища.

Випускники можуть обіймати такі посади: технолог підприємства легкої промисловості, технік-лаборант, технік з підготовки виробництва, технолог (текстильна та легка промисловість), конструктор одягу, інспектор з якості, інші фахівці в галузі легкої промисловості, конфекціонер, дизайнер-виконавець одягу, художник-конструктор, художник-костюмер.
Фахівці в області швейних виробів – затребувані фахівці в усі часи з гідною заробітною платою.