Кафедра

Підготовка фахівців за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості» почалася у 1988 році на кафедрі Технології органічних речовин, до складу якої у 1990 році увійшла секція Технології текстильної та легкої промисловості. У той час завідувачем кафедри був доцент, кандидат хімічних наук А.М. Кучук. Секція готувала фахівців у галузі технології швейних виробів з кваліфікацією інженер-викладач, за денною та заочною формою навчання.
Кафедра Технології легкої промисловості була заснована 20 вересня 1996р. Першим завідувачем кафедри стала Матюхова А.Л.

У грудні 2009 р. кафедра була перейменована в кафедру Технологій і дизайну. Нова назва повною мірою відповідає нинішнім професійним інтересам кафедри. В даний час кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Рябчиков М.Л.
На сьогоднішній момент на кафедрі Технологій та дизайну працює 20 викладачів: 2 професори, 1 приват — професор, 7 доцентів, 5 старших викладачів і 5 асистентів.
Підготовка фахівців на кафедрі проводиться за такими спеціальностями, напрямами та спеціалізаціями:

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється відповідно до вимог з приєднання української системи освіти до загальноєвропейської (Болонський процес). При проектуванні змісту освіти враховано вимоги Європейської кредитно-модульної системи і двоступеневої системи освіти.
До складу кафедри входить студентський будинок моделей, три швейні майстерні з парком сучасного швейного устаткування (понад 40 одиниць швейних машин), розкрійного та волого-теплового обладнання, комп’ютерний клас, приєднаний до єдиної мережі академії.
Загальна площа кафедральних приміщень складає — 609,3 кв.м. Кафедра володіє однією аудиторією, п’ятьма навчальними лабораторіями, методичним кабінетом, класом дипломного проектування, трьома швейними майстернями, кабінетом малюнку. Випускники кафедри працюють в різних галузях легкої промисловості, системах профтехосвіти, технікумах, школах, викладають в інститутах, навчаються в аспірантурі.